Zorgprofielen medische voetzorg bij Diabetes Mellitus

 

 

Noodzakelijke voetzorg in de basisverzekering via de huisarts (ketenzorg)

 

De medisch noodzakelijke voetzorg wordt vergoed uit de basisverzekering voor cliŽnten met Diabetes Mellitus. De jaarlijkse voetscreening wordt uitgevoerd door uw huisarts, de praktijk ondersteuner huisarts of de diabetes-verpleegkundige in het ziekenhuis. Bij deze screening wordt uw zorgprofiel vastgesteld. Voor 1 januari 2015 was dit de Simms-classificatie. Het zorgprofiel bepaald per

1 januari 2015 of u in aanmerking komt voor een vergoeding van medisch noodzakelijke voetzorg uit de basisverzekering.

 

Zorgprofiel 0 of 1

 

Bij zorgprofiel 0 of 1 heeft u geen verhoogd risico op het ontstaan van moeilijk te genezen wondjes aan uw voeten. Voetzorg is voor deze zorgprofielen niet medisch noodzakelijk. De basisverzekering vergoed deze zorg daarom niet.

Bij zorgprofiel 1 wordt alleen het jaarlijks verricht voetonderzoek door de podotherapeut vergoed. Dit valt in de basisverzekering. Het jaarlijks gericht voetonderzoek op aanwezigheid van risicofactoren kan ook door de medisch pedicure worden uitgevoerd. De vergoeding loopt dan via de podotherapeut op basis van contractering.

 

Zorgprofiel 2 of hoger

 

Bij zorgprofiel 2 of hoger heeft u recht op een vergoeding van voetzorg vanuit de basisverzekering. De huisarts verwijst u naar de podotherapeut. De podotherapeut kijkt samen met u naar de beste zorg voor uw voeten. De podotherapeut kan de voetzorg laten uitvoeren via de medisch pedicure, de zorgprofessional op voetzorg-gebied. Voorzien van een op maat gemaakt voetzorgplan en een verwijzijng met uw gegevens kunt u bij de medisch pedicure terecht voor uw medisch noodzakelijke voetzorg.

 

Noodzakelijke voetzorg in de basisverzekering via de specialist/internist

 

Indien uw internist en/of specialist via het ziekenhuis uw heeft verwezen naar de medisch pedicure kunt u uw kosten die u gemaakt heeft voor uw medische voetzorg zelf declareren bij uw zorgverzekeraar. U dient wel een verwijzing van uw specialist bij uw medisch pedicure in te leveren zodat zij toestemming heeft uw voeten te mogen behandelen. Ook moet op de verwijzing het zorgprofiel vermeldt worden.

 

Nog even dit

 

Medisch noodzakelijke voetzorg bestaat uit een instrumentele behandeling van voet en/of nagellocaties die mogelijk een risico kunnen vormen op huiddefecten. Het knippen van gezonde nagels en het verwijderen van niet pathologisch eelt is geen medische voetzorg. Hiervoor kunt u een aanvullende cosmetische voetverzorging afspreken met de medisch pedicure. De kosten hiervoor zijn voor uw eigen rekening.