Détendre

Corona update per 2 februari 2021

Wij zijn geopend! Heeft u bijvoorbeeld een likdoorn die zonder behandeling dreigt te gaan ontsteken, dan kunt u bij ons terecht. Nog steeds geldt: voor medisch gerelateerde voetzorg kunt u bij ons terecht. De regels van het RIVM en het protocol voor veilig werken in Coronatijd van ProVoet worden in deze praktijk ten alle tijde gevolgd. Het dragen van een mondkapje is verplicht. 

Wanneer is er sprake van medisch noodzakelijke voetzorg?

 1. Een ingroeiende nagel of traumanagel die zonder behandeling risico heeft op ontsteken.
 2. Een likdoorn die zonder behandeling dreigt te gaan ontsteken.
 3. Eelt of kloven waarbij zonder behandeling verhoogd risico is op onderhuidse bloedingen of ulcus.
 4. Open kloven bij personen met risicovoeten (diabetes mellitus, vaatlijden, reumatische aandoeningen, kanker, neurologische aandoeningen).
 5. Een achterliggende aandoening* waarbij het risico op complicaties aanwezig is als er geen behandeling zal plaatsvinden. 
 6. Een hypertrofische nagel die als gevolg van extreme dikte in de huid drukt en zonder behandeling zal leiden tot een ontsteking. 
 7. Voetzorg bij personen met diabetes mellitus en zorgprofiel 3 en 4 en uitsluitend na overleg met de gecontracteerde podotherapeut of hoofdbehandelaar en alleen in die situatie waar het niet behandelen zal leiden tot onomkeerbare complicaties. 

*Diabetes mellitus, reumatische aandoening, kanker, hart- en vaatziekten, neurologische aandoening, longaandoening, bloedstollingsproblematiek, wondgenezingsproblematiek, verstoorde immuniteit.

Bezoek onze praktijk NIET indien u:

 • verkouden bent, hoest en/of niest.
 • koorts heeft.
 • in besmet gebied bent geweest.
 • in contact bent geweest met iemand die het coronavirus heeft.
 • dit is ook van toepassing als eventuele huisgenote(n) voldoen aan het bovenstaande.

Blijf dan thuis en bel om uw afspraak te verzetten!