Détendre

Let op, de praktijk is nu gevestigd aan de Schoutenhoek 43a onder de nieuwe naam Foot Care Center

Vanaf 4 september 2023 komt een nieuwe collega de praktijk versterken op maandagen en donderdagen

nieuwe cliënten zijn welkom.

Voor specialistische behandelingen kan nog steeds een wachttijd van toepassing zijn. 

Nieuwe naam

Na bijna 30 jaar krijgt onze praktijk een nieuwe naam!

Sinds de Corona periode is de vraag naar gespecialiseerde voetzorg enorm toegenomen en zijn er nieuwe marktontwikkelingen. In onze praktijk is de cosmetische gezichtsverzorging steeds meer naar de achtergrond verdwenen en sinds 2022 komen te vervallen. We gaan een nieuwe spannende periode in waar de gespecialiseerde voetzorg zich steeds verder professioneel ontwikkeld. Bij deze ontwikkeling hoort een nieuwe naam die weergeeft waar de praktijk voor staat.

Per 1 april 2023 wordt Détendre Huid en Voet verzorging:  Foot Care Center